تهیه و سرو حرفه ای نوشیدنی های سرد

۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان

معرفی این دوره

نوشیدنی های سرد:

این دوره شامل :آموزش انواع

آموزش تکنیک های میکسولوژی و لایه ای کردن نوشیدنی ها و ترکیب های خاص می باشد.