دوره فشرده طراحی لباس پیشرفته

۲،۲۲۰،۰۰۰ تومان

معرفی این دوره

دوره فشرده طراحی لباس پیشرفته: ۱۷۷ ساعت آموزشی

این دوره که شامل سرفصل دوره طراحی لباس پیشرفته بصورت کامل می باشد در طی بازه زمانی  ۳ ماه بصورت فشرده برگزار می گردد و ویژه متقاضیان شهرستان و افرادی است که قصد مهاجرت دارند و میخواهند طی زمانی کوتاه آموزش دیده و مدرک اخذ کنند.

  • طراحی لباس ۲ – ۴۲ ساعت
  • خلاقیت در پارچه سازی – ۳۶ ساعت
  • کاربرد نرم افزار مارولوس در طراحی لباس -۳۰ ساعت
  • طراحی مولاژ و حجم سازی ۲ – ۳۶ ساعت
  • پروژه نهایی (پورتفولیو ) – ۳۳ ساعت