دوره مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات

قیمت :

2،820،000 تومان

دوره ی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران:

 

این دوره شامل :
فرهنگ غذایی ملل مختلف 
تکنیک های آداب و معاشرت در کافه و رستوران 
زبان بدن(رفتار غیر کلامی) در کافه و رستوران 
رنگ شناسی کافه و رستوران و ابعاد و اندازه
منو نویسی
و محاسبات مالی 
معماری داخلی کافه و رستوران 
طراحی کافه و رستوران های سوژه ای 
انواع سبک های کافه و رستوران 
تشریفات و چیدمان 
نحوه برخورد با پرسنل 
بررسی پروژه های اجرایی
و