طراحی آناتومی

قیمت :

870،000 تومان

صاف

آموزش و شناخت کامل تناسبات اندام و نسبت های خطی مانکن

آموزش حرکتی فیگور و استخوان بندی اندام و شکل گیری عضلات روی بدن
آموزش اندام سه رخ، تمام رخ ، نیم رخ و نشسته

آموزش مانکن ۸سر ۹ و ۱۰ سر

آموزش طراحی اجزا چهره  و بدن (سر،صورت،مو و دست و پا)

و در نهایت آموزش مجموعه ای از طراحی اندام در فرم های مختلف حرکتی