طراحی و دوخت لباس شب و عروس

قیمت :

3،600،000 تومان

دوره های تخصصی الگو سازی و دوخت لباس شب و عروسی

ساعت آموزشی:۱۲۰ ساعت

اهداف آموزشی:این دوره مورد نیاز افرادی هست که در تولید لباس شب و عروس فعالیت دارند و می خواهند سطح کار خود را ارتقاء همچنین برای افرادی که قصد دارند وارد بازار کار شوند .

‌توانایی کامل دراجرای الگو و دوخت لباس شب و عروس به صورت حرفه ای

آموزش تکنیک های الگو سازی که در لباس شب و عروس لازم و رایج است مانند انواع دکلته

آموزش تکنیک های دوختی لباس شب  و عروس مانند کاپ دوزی فنر دوزی ژور و ….

آموزش تکنیک های پارچه سازی و مولاژ روی مانکن