طراحی لباس ۱ و طراحی کالکشن

قیمت :

1،010،000 تومان

صاف

آموزش ایده پردازی و الهام گیری

طراحی یک کالکشن از موضوعی objective
انتخاب موضوع  ساخت و پرداخت و آنالیز خطی

ساخت inspiration chart در مجموعه سازی و جمع آوری fabric mod و color board
بررسی ویژگی های کالکشن های  برندهای معتبر
ساخت مود برد واستوری برد تخصصی در فشن
ساخت مجموعه بر اساس استوری برد و آموزش اجرای  تصویر سازی مجموعه