طراحی مولاژ و حجم سازی ۲

780،000 تومان

صاف

شناسه محصول: نامعلوم

دسته:

معرفی این دوره

حجم سازی و مولاژ ۲:

ساعت آموزشی:۳۶ ساعت

اهداف آموزشی:

آشنایی هنر جویان طراحی لباس با دوخت و درک از طراحی لباس های قابل دوخت همچنین توانایی کامل اجرایی انواع مدل ها و دوخت آن ها با تکنیک مولاژ

 بصورت پیشرفته آموزش مدلسازی حجمی روی مانکن

آموزش الگو سازی حجمی روی مانکن پیشرفته