مدیریت پرتفوی

۴۷۰،۰۰۰ تومان

معرفی این دوره

معرفی اجمالی دوره :

مدیریت پرتفوی

یکی از اصلی ترین ارکان موفقیت در بازار سهام نحوه تشکیل و چیدمان سبد سهام می باشد.یک سرمایه گذار در کنار نحوه تجزیه و تحلیل سهام باید یادبگیرد چگونه سهام شرکت های مختلف را در یک سبد بهینه مدیریت نماید.چنان چه یک سرمایه گذار،سهام خوبی را جهت خرید انتخاب نماید ولی در چیدمان و تخصیص منابع و نحوه مدیریت ریسک ،سبد آن دچار مشکل باشد،قطعا به اهداف مالی خود دست پیدا نخواهد کرد اما در مقابل آن سرمایه گذار دیگری ممکن است با انتخاب سهام معمولی و با چیدمان درست سبد سهام به موفقیت های بهتری دست یابد.بنابراین اطلاع از نحوه صحیح مدیریت پرتفوی (سبد سهام)یکی از اصولی ترین راه های موفقیت در بازار سهام می باشد.

 

سیلابس ها یا ماژول های دوره :

 • چگونگی تخصیص منابع در سبد سهام
 • میزان تنوع پذیری سهام در پرتفوی
 • مدیریت ریسک و بازده پرتفوی
 • ارزیابی عملکرد پرتفوی
 • نحوه بهینه سازی مستمر پرتفوی

 

مدت زمان دوره :۱۲ساعت

 

اهداف دوره :

 • آموزش حرفه ای و تخصصی چیدمان سبد سهام
 • آموزش مدیریت ریسک و بازده (پرتفوی)
 • آموزش نحوه ارزیابی عملکرد سبد سهام
 • نحوه بهینه سازی مستمر پرتفوی
 • آموزش نحوه و میزان تنبع پذیری سهام
 • آموزش حوه تخصیص منابع در سبد سهام
 • آموزش مفاهیم ضریب بتا-ضریب همبستگی-نسبت شارپ-انحراف معیار-ضریب آلفاو..

 

معرفی مدرسین دوره :

مدرس دوره های آموزشی بورس دارای مدارک و سوابق تحصیلی از جمله:

مدرک دکترای کسب و کار DBA از انگلیس در سال ۲۰۱۵
مدرک کارشناسی ارشد رشته MBA از دانشگاه یورک در کانادا در سال ۲۰۰۵
مدرک کارشناسی رشته مدیریت بازرگانیBA از دانشگاه یورک در کانادا در سال ۲۰۰۴

و همچنین علاوه برآن دارای ۲۰ سال تجربه کاردر بازار سرمایه و آموزش در این زمیته هستند

 

معرفی مدارک پایان دوره :

مدرک مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی-مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه میباشد.این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی  و دولتی و به عنوان یک skill certificate  می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما  و هم چنین جز  رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار می گیرد.این مدارک دوزبانه و دارای معدل صادر می گردد.