مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo

قیمت :

600،000 تومان

صاف

 دوره  الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo را می توان به عنوان پیش نیاز کلیه دوره های برنامه نویسی معرفی کرد.

الگوریتم یک روش مرحله به مرحله برای حل مسئله می باشد که در یک فرآیند، ورودی را دریافت کرده و پس از انجام محاسبات، خروجی را اعلام می نماید.

در واقع، برنامه کامپیوتری اجرای یک یا چند الگوریتم با یکی از زبانهای برنامه نویسی می باشد.  زبان برنامه نویسی FMSLogo  به راحتی امکان تجزیه تحلیل، حل مسائل ریاضی و اجرای الگوریتم های مختلف را به کاربر می دهد.

می توان گفت، زبان برنامه نویسی مذکور محیط ساده ای را برای کاربر فراهم کرده تا به راحتی مفاهیم پایه کدنویسی را فراگیرد.

پیش نیاز: این دوره پیش نیاز ندارد.

مدت دوره: ۴۰ ساعت

مخاطبین:

همه علاقمندان به برنامه نویسی

سرفصل دوره:

آشنایی با logo  نصب و راه اندازی

دستورات مبتدی

Loops

Variables

Conditions

Builtin Procedures
Procedures

Strings
Lists / Arrays

Sort / Search Agorithms

Programming Languages