سطح یک MATLAB

قیمت :

570،000 تومان

معرفی دوره سطح یک MATLAB

    محتوای آموزشی:

·         معرفی محیط نرم افزار، منوها و دستورات اصلی,ثوابت,فرمول نویسی

·         معرفی توابع عمومی MATLAB

·         تعریف ماتریس,عملیات ریاضی روی ماتریس ها، حل دستگاه معادلات خطی,دترمینان,معکوس ماتریس، آرایه های سلولی و ساختاری

·         آشنایی با عملگردهای منطقی و شرطی، آشنایی با محیط برنامه نویسی,حلقه ها و M  فایل ها,ایجاد توابع

·         معرفی دستورات کار با چندجمله ای ها، مشتق گیری عددی، انتگرال گیری عددی و حل دستگاه معادلات

·         حل معادلات دیفرانسیل معمولی

·         آشنایی با جعبه ابزار سمبلیک و دستورات مربوط به آنها

·         آشنایی با جعبه ابزار curve fitting  و دستورات درون یابی برون یابی یک

·         رسم نمودارها و گرافیک دوبعدی و سه بعدی و تنظیمات مربوط به آنها

·         آشنایی با (Graphic User Interface)  GUI

 

      هدف دوره:

·         آشنایی با قابلیت های زبان برنامه نویسیMATLAB  به عنوان یکی از قویترین زبانهای برنامه سازی و محاسباتی

·         آشنایی با نحوه برنامه سازی راه حل های مسایل مختلف علمی

·         آشنایی با امکانات مختلف محاسباتی در نرم افزار MATLAB

 

   مخاطب دوره:

·         آشنایی با مباحث مقدماتی ریاضیات شامل:ماتریس-دترمینان-جبرخطی-معادلات دیفرانسیل معمولی

  مدت دوره: ۳۲ ساعت