خرید را ادامه دهید “مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMSLogo” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “CompTIA A + (Hardware)” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “LPIC-1” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “Hack Pack(Security+,Linux+,CEH V9,PWK)” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “اتوکد دوبعدی” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “MS.Project” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS و آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGIS” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “CompTIA Network+ (N10-006)” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “SQL Server 2014 Reporting Services” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “CompTIA A + (Hardware)” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “Net Framework 4.5 Microsoft ADO.Net” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “IELTS Skills” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “Intermediate Course of English” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “Ios 7 Programming Fundamentals” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “Java EE 8 programming” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “Java SE 8 Programming” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “LPIC-1” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “LPIC-2” به سبد شما افزوده شد.
خرید را ادامه دهید “MCSA Pack2016” به سبد شما افزوده شد.

هنر مفهومی ایده و سیستمهای فرآیند ۱(Concept studio/Idea and systems process1 )

۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان