طراحی مکانیک به کمک CATIA I

۶۶۰،۰۰۰ تومان

معرفی این دوره

معرفی نرم افزار CATIA

 

آموزش مدلسازی قطعات بر مبنای اطلاعات ابعادی

آموزش اصول مونتاژ قطعات و کنترل روابط بین آنها

آموزش فرمول نویسی در CATIA  و آشنایی با امکانات مدلسازی پارامتریک

آموزش تهیه نقشه کشی دو بعدی از مدل ها و مجموعه ها

آموزش تهیه مدل های سازه های صنعتی

ترسیم و ویرایش و قید گذاری پروفیلهای دو بعدی

مدلسازی در محیط PART

 فرمول نویسی

جدول طراحی مونتاژ

نقشه انفجاری،کنترل روابط قطعات،تهیه نقشه دو بعدی،سازه های صنعتی و جوشکاری

مهارت های اکتسابی بعد از گذراندن دوره :

مهارت در ترسیم مدل ها بر مبنای اطلاعات ابعادی

مهارت در مونتاژ قطعات

مهارت در تهیه نقشه دو بعدی/مهارت در تهیه سازه های صنعتی

طول دوره : ۶۰ ساعت

 

تماس با مجتمع فنی تهران