IELTS Skills

۲،۰۳۰،۰۰۰ تومان

در دوره مهارت های آیلتس تنها به تکنیک های مورد نیاز در آزمون آیلتس پرداخته می شود و سطح زبان انگلیسی شما باید حداقل Upper-Intermediate باشد. طول این دوره حدود 4 ماه است. دوره مهارتی آیلتس دو روز در هفته ساعت 17:30 الی 20:30 برگزار می شود.

معرفی این دوره

دوره مهارتهای آیلتس ( برای زبان آموزان متوسط به بالا )

در دوره مهارت های آیلتس تنها به تکنیک های مورد نیاز در آزمون آیلتس پرداخته می شود و سطح زبان انگلیسی شما باید حداقل Upper-Intermediate باشد. طول این دوره حدود ۴ ماه است. دوره مهارتی آیلتس دو روز در هفته ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ برگزار می شود. پیش نیاز این دوره conversation A , B , C , C Plus است.