برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MS Project

قیمت :

750،000 تومان

معرفی دوره  Ms-Project

 

محتوای دوره(MS-PROJECT)  :

 • آشنایی با مبانی مدیریت پروژه
 • ساختار شکست کار WBS
 • آشنایی بامحیط MSP
 • تقویم
 • وارد کردن فعالیت ها
 • تعیین روابط بین فعالیت ها
 • تعریف منابع
 • تخصیص منابع
 • تسطیح منابع
 • Save Baseline
 • پیگیری پروژه
 • تنظیمات نمای MSP
 • Eamed Value Manegment

هدف دوره : (MS-PROJECT)

هدف تربیت متخصصینی است که توانایی کاربرد اجرا و پیاده سازی تکنیک های مدیریت و کنترل پروژه در نرم افزار مربوطه را به خوبی دارا باشد.

مخاطب دوره : (MS-PROJECT)

 • دانشجویان و کارشناسان مهندسی صنایع-عمران-مدیریت و …

مدت دوره(MS-PROJECT)  :۶۰ ساعت

معرفی اساتید دوره (MS-PROJECT) :

اساتید این دوره در بازر مشغول به کار هستند و این امر باعث می شود دوره به صورت کاربردی و کارگاهی برگزار شود.

معرفی مدارک پایان دوره (MS-PROJECT) :

مدارک پایان دوره بصورت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) صادر می شود و قابلیت ترجمه اسمی دارد. این مدارک به عنوان Skill Certificate جزو رزومه کاری فارغ التحصیلان قرار خواهد گرفت.