Web client Development

۳۹۵،۰۰۰ تومان

معرفی این دوره

مدت دوره: ۳۰ ساعت

پیش نیاز: C#

مخاطبین دوره:

 • مهندسین و دانشجویان کامپیوترو علاقه مندان به برنامه نویسی

سرفصل

 • بررسی تفاوتهای وب سایت های ایستا و پویا
 • بررسی ملزومات طراحی و برنامه نویسی وب سایت ایستا
 • آشنایی با تگهای مطرح HTML
 • معرفی تفاوتهای HTML 5
 • معرفی CSS و روش استفاده از آن
 • بررسی انواع Selector ها
 • بررسی Attribute های پر کاربرد
 • معرفی Java Script و بررسی موارد مطرح در برنامه نویسی Java Script
 • معرفی BootStrap و روش استفاده از آن در وب سایت های پارسی
 • معرفی Framework های Java Script
 • بررسی jQuery و روش استفاده از آن
 • معرفی انواع Selector ها
 • بررسی jQueryUI
 • بررسی Library های متعدد شخصی توسعه یافته بر اساس jQuery
 • معرفی JSON و روش استفاده از آن
 • معرفی AngularJS
 • بررسی Directive ها
 • بررسی Module ها
 • بررسی Controller ها
 • بررسی Service ها