به برترین نمایندگی کشور در سال 1397 خوش آمدید

مشاوره رایگان

021-22222816

دوره های در حال شروع (تقویم آموزشی)

عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
آموزش تلفیقی ورد و اکسل Word+Excel 50 ساعت 99/08/19
99/08/29
زوج
پنجشنبه
9:00 - 13:00
8:30 - 14:30
ثبت نام دوره
دوره اکسل مقدماتی Microsoft Office Excel 24 ساعت 99/09/06
99/09/10
پنجشنبه
زوج
14:30 - 19:30
9:00 - 13:00
ثبت نام دوره
آموزش تایپ و تندزنی 15 ساعت 99/08/23 جمعه 14:30 - 19:30 ثبت نام دوره
دوره ورد Microsoft office word 24 ساعت 99/08/19
99/08/29
زوج
پنجشنبه
9:00 - 13:00
8:30 - 14:30
ثبت نام دوره
ICDL 2019 level 2(Excel, Access, Power Point) 63 ساعت 99/09/10 زوج 9:00 - 13:00 ثبت نام دوره
آموزش ICDL 1 (مفاهیم پایه،ویندوز، اینترنت، Word) 68 ساعت 99/08/23
99/09/19
جمعه
شنبه - چهارشنبه
8:30 - 14:30
17:30 - 20:30
ثبت نام دوره
آموزش پکیج آی سی دی ال ICDL PACK 131 ساعت 99/09/19
99/08/23
شنبه - چهارشنبه
جمعه
17:30 - 20:30
8:30 - 14:30
ثبت نام دوره
آموزش اکسل پیشرفته (Excel Expert) 24 ساعت 99/09/13 پنجشنبه 14:30 - 18:30 ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
آموزش رویت برق (دوره Revit MEP) 20 ساعت 99/08/21 چهازشنبه 17:30 الی 21:30 ثبت نام دوره
آموزش FPGA (دوره FPGA) 50 ساعت 99/08/23 جمعه 14:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش کنترل ابزار دقیق (دوره کنترل ابزار) 30 ساعت رزرو دوشنبه 8:30 - 14:30 ثبت نام دوره
آموزش درایو Drive Ac دوره درایو 21 ساعت 99/08/23 جمعه 10:00 - 17:00 ثبت نام دوره
آموزش تعمیرات تلفن همراه با مدرک City & Guilds 60 ساعت 99/08/22 پنجشنبه 8:30 - 14:30 ثبت نام دوره
آموزش اصول برق صنعتی و مدارات فرمان 80 ساعت 99/08/15 پنجشنبه 14:30 - 20:30 ثبت نام دوره
دوره میکروکنترلر پیشرفته AVR 30 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
آموزش میکرو کنترلر AVR 50 ساعت رزرو شنبه - چهارشنبه 17:00 - 21:00 ثبت نام دوره
آموزش نرم افزار اتوکد الکتریکال Auto cad Electrical 40 ساعت 99/08/23 جمعه 14:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش مانیتورینگ Wincc HMI 21 ساعت رزرو دوشنبه 14:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش PLC S7 300/400 level2 (دوره پی ال سی S7) 24 ساعت 99/08/16 جمعه 14:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش eplan (نرم افزار eplan) 30 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
آموزش PLC S7 300/400 level1 (دوره پی ال سی S7) 24 ساعت 99/08/17 شنبه 17:30 - 21:30 ثبت نام دوره
آموزش PLC LOGO (دوره پی ال سی لوگو) 30 ساعت 99/08/18 یکشنبه 17:30 - 21:30 ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
پکیج آموزش بورس (مقدماتی تا پیشرفته در بورس) 87 ساعت 99/07/30
99/09/22
چهارشنبه
شنبه
17:30 - 20:30
17:30 - 20:30
ثبت نام دوره
اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس(مقدماتی بورس) 21 ساعت 99/07/30
99/09/22
چهارشنبه
شنبه
17:30 - 20:30
17:30 - 20:30
ثبت نام دوره
آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال) 30 ساعت 99/08/12
99/07/29
99/09/30
دوشنبه
سه شنبه
یکشنبه
17:30 - 20:30
17:30 - 20:30
17:30 - 20:30
ثبت نام دوره
تحلیل روانشناختی و بازارهای بین المللی 18 ساعت 99/09/20 پنجشنبه 14:00 - 17:00 ثبت نام دوره
مدیریت پرتفوی 12 ساعت 99/10/16
99/10/22
سه شنبه
دو شنبه
17:30 - 20:30
17:30 - 20:30
ثبت نام دوره
آموزش تحلیل تکنیکال بورس کاربردی 24 ساعت 99/09/19
99/07/27
چهارشنبه
یکشنبه
17:30 - 20:30
17:30 - 20:30
ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
آموزش مراقبت از پوست و زیبایی سطح ۱ همرا با مدرک City & Guilds(آموزش بیوتی تراپی) 60 ساعت هماهنگی با دپارتمان دوشنبه 08:00 الی 14:00 ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
Free Conversation 42 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
Advanced Course of English 210 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
دوره Upper-Intermediate 210 ساعت رزرو یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 19:30 ثبت نام دوره
آموزش Intermediate 210 ساعت 99/08/21 شنبه - چهار شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش Pre-Intermediate 168 ساعت 99/08/11 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
دوره المنتری (مبتدی) آموزش Elementary 126 ساعت 99/08/21 شنبه - چهارشنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
دوره مکاتبات بازرگانی ۱ 30 ساعت 99/08/23 جمعه 9:00 - 13:00 ثبت نام دوره
دوره مکالمه و بحث آزاد (Free conversation) 21 ساعت 99/08/23 جمعه 9:00 - 11:00 ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
آموزش جامع محاسبات ساختمان ETABS/SAFE پیشرفته 70 ساعت رزرو پنجشنبه 8:30 - 14:30 ثبت نام دوره
آموزش نرم افزار لومیون Lumion (دوره لومیون Lumion) 20 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
آموزش سطح یک متلب MATLAB دوره متلب 32 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
آموزش نرم افزار SPSS (دوره نرم افزار SPSS)سطح ۱و۲ 48 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
دوره فتوشاپ در معماری(دوره Photoshop معماری) 30 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
آموزش نرم افزار رویت معماری (دوره REVIT) 60 ساعت 99/08/21 پشنبه - چهارشنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش مدیریت پروژه – استاندارد پم باک یا پی ام باک PMBOK 6 32 ساعت 99/09/27 پنجشنبه 14:30 - 19:30 ثبت نام دوره
آموزش نرم افزار پریماورا Primavera P6 کنترل پروژه 60 ساعت 99/10/18 پنجشنبه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
آموزش ایلاستریتور یا ایلوستریتور Adobe Illustrator 40 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
آموزش فتوشاپ Photoshop مقدماتی تا پیشرفته 60 ساعت 99/09/03
99/09/26
دوشنبه
شنبه - چهارشنبه
9:00 - 14:00
17:30 - 20:30
ثبت نام دوره
دوره جامع محاسبات ساختمان ایتبس و سیف ETABS/SAFE مقدماتی 120 ساعت 99/09/11 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
(همراه با مدرک City & Guilds)3D Max beginners to Advanced & Vray 100 ساعت 99/09/11 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش نرم افزار راینو در معماری (دوره راینو) 60 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی 50 ساعت 99/09/13 پنجشنبه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
آموزش ایندیزاین Adobe InDesign (دوره ایندیزاین) 30 ساعت 99/09/17 دوشنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
مدیریت پروژه حرفه ای/نرم افزارهای کاربردی(PMBOK, MSP & Primavera P6) 106 ساعت 99/09/14 جمعه 9:30 - 14:30 ثبت نام دوره
طراحی مکانیکی با نرم افزار کتیا CATIA I با دستگاه پرینتر سه بعدی 50 ساعت 99/09/14 جمعه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
آموزش وی ری VRAY (دوره وی ری VRAY) 30 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
کلاس فتوشاپ Photoshop و ایلاستریتور 80 ساعت 99/09/03
99/09/26
دوشنبه
شنبه - چهارشنبه
9:00 - 14:00
17:30 - 20:30
ثبت نام دوره
طراحی مکانیکی سالیدورک SOLIDWORKS I با دستگاه پرینتر سه بعدی 50 ساعت 99/09/14 جمعه 14:30 - 19:30 ثبت نام دوره
آموزش نرم افزار Arc GIS جی آی سی سطح ۲و۱ 55 ساعت 99/08/15 پنجشنبه 14:30 - 19:30 ثبت نام دوره
آموزش اتوکد دوبعدی AUTOCAD (دوره اتوکد AUTOCAD) 60 ساعت 99/09/06 جمعه 8:30 - 14:30 ثبت نام دوره
آموزش کنترل پروژه با نرم افزار MS Project 45 ساعت 99/09/14 جمعه 9:30 - 14:30 ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
کلاس CCNP Tshoot 24 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
آموزش CCNP Switch (کلاس CCNP Switch) 42 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
C# windows applications 60 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
Advanced Android Development 50 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
آموزش فریم ورک ری اکت React JS 40 ساعت 99/09/11 سه شنبه 17:00 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش Laravel (دوره لاراول) کلاس Laravel 40 ساعت 99/09/25 سه شنبه 17:00 - 21:00 ثبت نام دوره
Microsoft ASP.net MVC 60 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
CCNA Security 50 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
Advanced PHP & My SQL 42 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
آموزش میکروتیک MTCNA Mikro Tik 36 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
آموزش جنگو Django (دوره جنگو) 50 ساعت 99/09/25 سه شنبه 17:00 - 20:00 ثبت نام دوره
آموزش ⁣بهینه سازی سایت سئو (SEO) 30 ساعت 99/09/13 جمعه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
آموزش تست نفوذ با کالی لینوکس PWK 30 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
Installing and Configuring Windows 10 42 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
کارگاه آموزش سخت افزار (+Practical A+ & Server) 10 ساعت رزرو پنجشنبه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
دوره CEH (هکر قانونمند) (Certified Ethical Hacker) 36 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
آموزش CCNA R & S ( کلاس CCNA R & S ) 66 ساعت 99/08/22 پنجشنبه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
آموزش پی اچ پی PHP & MYSQL Web Development 60 ساعت 99/09/23 یکشنبه 17:00 - 21:00 ثبت نام دوره
آموزش برنامه نویسی ++Programming in c 60 ساعت 99/09/13 پنجشنبه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
دوره جاوا Java EE 8 programming 50 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
آموزش جاوا مقدماتی Java SE 8 Programming 50 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
آموزش سی شارپ C# Programming 60 ساعت 99/08/21 چهارشنبه 17:00 - 20:30 ثبت نام دوره
دوره CCNP Route آموزش CCNP Route 60 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
آموزش LPIC 2 (کلاس LPIC 2) ال پیک 36 ساعت رزرو جمعه 14:30 - 19:30 ثبت نام دوره
آموزش وردپرس – ووکامرس WordPress 45 ساعت 99/08/23 جمعه 14:30 - 19:30 ثبت نام دوره
دوره وب دیزاین Web Design 1 58 ساعت 99/08/28 زوج 9:00 - 13:00 ثبت نام دوره
کلاس طراحی وب دیزاین Web Design III 58 ساعت 99/10/07 یکشنبه و دو شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش وب دیزاین Web Design II 34 ساعت 99/09/10 یکشنبه و دوشنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش MCSA Pack 2016 230 ساعت رزرو یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش نتورک پلاس +CompTIA Network 30 ساعت 99/08/22 پنجشنبه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
پکیج جامع وب دیزاین Web Design Pack 150 ساعت 99/08/28 زوج 9:00 - 13:00 ثبت نام دوره
SQL Server 2014 Reporting Services 12 ساعت رزرو یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
Ios 7 Programming Fundamentals 40 ساعت رزرو جمعه 19:30 - 14:30 ثبت نام دوره
آموزش پکیج اندروید Android Pack 70 ساعت رزرو جمعه رزرو ثبت نام دوره
CompTIA A + (Hardware) 51 ساعت رزرو یکشنبه - سه شنبه 9:00 - 13:00 ثبت نام دوره
Hack Pack(Security+,Linux+,CEH V9,PWK) 144 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
دوره LPIC-1 ( کلاس ال پیک ) 68 ساعت 99/08/30 جمعه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
دوره پایتون Python آموزش Python 60 ساعت 99/09/13 پنجشنبه 14:30 - 19:30 ثبت نام دوره
آموزش SQL ServerDatabase Development 60 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
آموزش مقدماتی الگوریتم و برنامه نویسی با FMS Logo 40 ساعت 99/09/13 پنجشنبه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
پکیج آموزش فروش و بازاریابی مد 42 ساعت 99/09/03 دوشنبه 17:00 - 20:00 ثبت نام دوره
دوره فروش و بازاریابی مد 12 ساعت 99/09/03 دوشنبه 17:00 - 20:00 ثبت نام دوره
آموزش پورتفولیو طراحی لباس(پروژه نهایی) 33 ساعت 99/09/01 شنبه 9:00 - 13:00 ثبت نام دوره
آموزش طراحی و دوخت تخصصی مانتو 60 ساعت 99/09/04 سه شنبه 17:00 - 20:00 ثبت نام دوره
آموزش نرم افزار جمینی(دوره جمینی) 30 ساعت 99/09/02 یکشنبه - سه شنبه 13:00 - 17:00 ثبت نام دوره
آموزش نرم افزار ایلاستریتور در طراحی لباس 30 ساعت 99/09/02 یکشنبه - سه شنبه 13:00 - 17:00 ثبت نام دوره
آموزش الگو سازی و دوخت پیشرفته 84 ساعت 99/09/08 شنبه 14:00 - 20:00 ثبت نام دوره
آموزش طراحی و دوخت لباس شب و عروس 120 ساعت 99/08/28 چهارشنبه 14:00 - 17:00 ثبت نام دوره
آموزش سوزن دوزی و نقش دوزی روی لباس 48 ساعت 99/08/29
99/09/02
چهارشنبه
یکشنبه - سه شنبه
9:00-13:00
17:00 - 20:00
ثبت نام دوره
آموزش نرم افزار مارولس در طراحی لباس 30 ساعت 99/08/23
99/09/05
جمعه
چهارشنبه
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
ثبت نام دوره
آموزش طراحی مولاژ و حجم سازی ۲ 36 ساعت 99/08/28
99/09/02
چهارشنبه
یکشنبه
14:00 - 17:00
13:00 - 17:00
ثبت نام دوره
آموزش طراحی لباس ۲ (آموزش استایلینگ) 42 ساعت 99/09/10
99/09/02
دوشنبه
یکشنبه
13:00 - 17:00
9:00 - 13:00
ثبت نام دوره
دوره طراحی مولاژ و حجم سازی ۱ 36 ساعت 99/09/04
99/08/26
99/08/29
سه شنبه
دوشنبه
پنجشنبه
17:00 - 20:00
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
ثبت نام دوره
دوره طراحی لباس ۱ و دوره طراحی کالکشن 42 ساعت 99/08/27
99/08/22
99/08/28
سه شنبه
پنجشنبه
شنبه - چهارشنبه
17:00 - 20:00
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
ثبت نام دوره
آموزش مد و سبک شناسی در طراحی لباس 21 ساعت 99/08/30
99/08/25
جمعه
یکشنبه
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
ثبت نام دوره
آموزش خلاقیت در پارچه سازی (دوره خلاقیت در پارچه دوزی) 36 ساعت 99/09/04 سه شنبه 13:00 - 17:00 ثبت نام دوره
دوره جنسیت سازی و مبانی هنرهای تجسمی 51 ساعت 99/09/01 شنبه - چهار شنبه 13:00 - 17:00 ثبت نام دوره
آموزش طراحی آناتومی(دوره طراحی آناتومی) 42 ساعت 99/09/01
99/08/29
شنبه- چهار شنبه
پنجشنبه
9:00 - 13:00
9:00 - 13:00
ثبت نام دوره
دوره الگوسازی و دوخت مقدماتی 84 ساعت 99/08/16
99/09/02
جمعه
یکشنبه
13:00 - 17:00
9:00 - 13:00
ثبت نام دوره
آموزش نقاشی روی پارچه(دوره نقاشی روی پارچه) 42 ساعت 99/08/27
99/09/03
یکشنبه - سه شنبه
دوشنبه
9:00 - 13:00
17:00 - 20:00
ثبت نام دوره
کلاس فشرده طراحی لباس مقدماتی 192 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
ساخت تیزرهای تبلیغاتی 186 ساعت 99/08/19 سه شنبه 14:30 - 17:30 ثبت نام دوره
آموزش افترافکت(After Effect)دوره افتر افکت 78 ساعت 99/08/10
99/08/15
شنبه
جمعه
14:00 - 17:00
10:00 - 14:00
ثبت نام دوره
آموزش پریمیر (Premiere) دوره پریمیر 48 ساعت 99/08/10
99/08/15
شنبه
جمعه
14:00 - 17:00
10:00 - 14:00
ثبت نام دوره
دوره کارگاه نقد و تحلیل عکس 45 ساعت 99/08/05 دوشنبه 10:00 - 14:00 ثبت نام دوره
آموزش عکاسی پایه (دوره عکاسی) 24 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
آموزش فن بیان و سخنرانی(آموزش گویندگی) 50 ساعت رزرو شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش عکاسی دیجیتال (کلاس عکاسی)با مدرک City & Guilds 110 ساعت 99/09/10 دوشنبه 16:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش روتوش عکس (Photo Retouch) 45 ساعت 99/08/10 شنبه 10:00 - 14:00 ثبت نام دوره
آموزش گریم و میکاپ عروس(متعادلسازی) 54 ساعت 99/07/30 چهارشنبه 11:00-14:00 ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
آموزش حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی 50 ساعت 99/09/13 پنجشنبه 14:00 - 19:00 ثبت نام دوره
آموزش حسابداری مالی بازرگانی 40 ساعت 99/08/30 جمعه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
آموزش حسابداری مکانیزه (هلو ،سپیدار سیستم و اکسل) 70 ساعت 99/09/07 جمعه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
آمورش حسابداری ویژه بازار کار 180 ساعت 99/09/04
99/09/07
یکشنبه - سه شنبه
جمعه
17:30 - 20:30
14:30 - 19:30
ثبت نام دوره
دوره حسابداری مالی خدماتی 50 ساعت 99/09/04
99/09/07
یکشنبه - سه شنبه
جمعه
17:30 - 20:30
14:30 - 19:30
ثبت نام دوره
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی 70 ساعت 99/09/30 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
دوره حسابداری مکانیزه 20 ساعت 99/10/14 جمعه 9:00 - 14:00 ثبت نام دوره
ترفند کاربرد اکسل در حسابداری 25 ساعت 99/09/10 دوشنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی 10 ساعت 99/09/13 پنجشنبه 14:30 - 19:30 ثبت نام دوره
مجموعه قوانین مالیاتی 50 ساعت 99/09/06 پنجشنبه 14:30 - 19:30 ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
کارگاه شیرینی و دسرهای کافه ای 10 ساعت 99/09/15 شنبه 10:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش کاست کنترل(cost control)کنترل هزینه 32 ساعت 99/09/24 دوشنبه 16:30 - 20:30 ثبت نام دوره
ورکشاپ شکلات دست ساز 8 ساعت 99/09/20 پنجشنبه-جمعه 17:00 - 21:00 ثبت نام دوره
دوره تخصصی فینگرفود(آموزش فینگرفود)کلاس فینگرفود 24 ساعت 99/09/23 یکشنبه 10:30 - 15:30 ثبت نام دوره
دوره تخصصی کافی شاپ (فشرده) کلاس کافی شاپ 32 ساعت 99/09/08 شنبه الی شنبه هفته بعد 10:30 - 15:30 ثبت نام دوره
دوره تخصصی آشپزی ملل (آموزش جامع آشپزی) 40 ساعت 99/09/04
99/09/18
سه شنبه
سه شنبه
15:30 - 19:30
10:30 - 14:30
ثبت نام دوره
کارگاه صبحانه و برانچ (دوره آموزشی صبحانه و براچ) 12 ساعت 99/08/27 سه شنبه 10:30 - 16:30 ثبت نام دوره
کارگاه دسرهای مدرن فرانسوی 24 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
آموزش تهیه و سرو حرفه ای نوشیدنی های سرد 32 ساعت 99/09/26 چهارشنبه ها 17:00 - 21:00 ثبت نام دوره
دوره مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفات 36 ساعت 99/09/27 پنجشنبه 10:30 - 14:30 ثبت نام دوره
دوره تخصصی باریستا (آموزش باریستا) کلاس باریستا 32 ساعت 99/09/16 یکشنبه - سه شنبه 16:30 - 20:30 ثبت نام دوره
آموزش تخصصی کافی شاپ Coffee Shop کلاس کافی شاپ 32 ساعت 99/09/01 شنبه - دوشنبه 10:30 - 14:30 ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
بازاریابی در شبکه های اجتماعی 30 ساعت 99/08/25
99/09/28
یکشنبه
جمعه
17:00 - 21:00
9:00 - 13:00
ثبت نام دوره
تبلیغات در موتور جستجوی گوگل (Google AdWords) 20 ساعت 99/09/21 چهارشنبه 9:00 - 13:00 ثبت نام دوره
پکیج دوره جامع مدیریت برند Brand Management 110 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
آزاد کار دیجیتال مارکتینگ، فریلنسر (FreeLancer) 110 ساعت 99/08/28 چهارشنبه 14:00 - 20:00 ثبت نام دوره
مدیریت کسب و کارهای استارتاپ – دوره (Mini MBA) 140 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
دوره DBA (آموزش DBA) 350 ساعت رزرو سه شنبه رزرو ثبت نام دوره
دوره جامع بازرگانی بین الملل 82 ساعت 99/09/06
99/09/13
پنجشنبه
پنجشنبه
14:30 - 18:30
9:00 - 13:00
ثبت نام دوره
آموزش دیجیتال مارکتینگ (مدیریت بازاریابی دیجیتال) دوره جامع Digital Marketing 50 ساعت 99/08/29
99/09/04
پنجشنبه
سه شنبه
9:00 - 13:00
16:30 - 20:30
ثبت نام دوره
دوره فروش حرفه ای (آموزش مدیریت فروش) 52 ساعت 99/08/29 پنجشنبه 14:30 - 18:30 ثبت نام دوره
آموزش MBA (دوره مدیریت MBA یکساله) 326 ساعت 99/09/20
99/09/28
پنجشنبه
جمعه
13:00 - 19:00
8:30 - 14:30
ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
عکاسی معماری و معماری داخلی و هنرهای تجسمی 24 ساعت 99/09/17 دوشنبه 10:00 - 14:00 ثبت نام دوره
طراحی فضای سبز و محوطه سازی ( پیشرفته) 108 ساعت رزرو دوشنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
طراحی فضای سبز و محوطه سازی ( مقدماتی) 135 ساعت 99/09/10 دو شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
بازاریابی معماری و طراحی داخلی در شبکه های اجتماعی 21 ساعت 99/09/05 چهارشنبه 16:30 - 20:30 ثبت نام دوره
چیف آرشیتکت 21 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
طراحی نما با اصول ضوابط شهرداری 216 ساعت 99/07/27 یکشنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
پکیج طراحی دکوراسیون داخلی از مقدماتی تا پیشرفته 390 ساعت 99/09/06
99/09/15
پنجشنبه
شنبه - چهارشنبه
9:00 - 14:00
14:30 - 20:30
ثبت نام دوره
نقشه کشی و اتوکد 84 ساعت 99/09/06
99/09/15
پنجشنبه
شنبه - چهارشنبه
9:00 - 14:00
14:30 - 20:30
ثبت نام دوره
آموزش Object Design دوره طراحی مبلمان داخلی 36 ساعت 99/09/01 شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
اسکچاپ 27 ساعت 99/08/26 دوشنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
پتینه دکوراتیو ساختمان و مبلمان 120 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
کفپوش های سه بعدی و سقف دکوراتیو (اپوکسی) 32 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
آموزش اسکیس و راندو (دوره اسکیس و راندو) 50 ساعت 99/09/15
99/09/06
شنبه -چهارشنبه
پنجشنبه
14:30 - 20:30
9:00 - 14:00
ثبت نام دوره
Post Production 21 ساعت 99/09/10 دوشنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
۳Dmax – V-ray 72 ساعت 99/08/25 یکشنبه - سه شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
نورپردازی 18 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
چیدمان در طراحی 30 ساعت 99/09/03 دوشنبه 10:00 - 14:00 ثبت نام دوره
سبک شناسی 21 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
شناخت مواد و مصالح 21 ساعت 99/09/15 شنبه 17:30 - 20:30 ثبت نام دوره
درک معماری 24 ساعت 99/08/24
99/09/01
شنبه
شنبه
10:00 - 14:00
17:30 - 20:30
ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
کارگاه خط زمان (خط عمر) تایم لاین (time line) 10 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
کارگاه رهاسازی احساسات 10 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
تیپ های شخصیتی کار (انیاگرام) 8 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
تیپ های شخصیتی خانواده یا اناگرام 8 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
مدیریت ذهن ۵ (ضمیر ناخودآگاه و تغییر باور ها) 30 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
کلاس مدیریت ذهن ۴ (مدیریت هیجانات) 30 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
دوره مدیریت ذهن ۳ (کاهش فشار روانی) 30 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
آموزش مدیرت ذهن ۲ ( کاهش اضطراب و استرس ) 30 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
مدیریت ذهن ۶ (رسیدن به اهداف و موفقیت) 21 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
ورکشاپ رفع موانع هدف(سمینار رفع موانع هدف) 3 ساعت هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان هماهنگی با دپارتمان ثبت نام دوره
مدیریت ذهن ۱ (کنترل خشم و غم و افسردگی) 21 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
پکیج مدیریت ذهن موفق 90 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
تیپ های شخصیتی مقدماتی یا انیاگرام 12 ساعت رزرو رزرو رزرو ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
آموزش مدیریت هتلداری (دوره هتلداری) 80 ساعت 99/09/19 چهارشنبه 16:00 - 20:00 ثبت نام دوره
عنوان دوره طول دوره تاریخ شروع دوره روزهای برگزاری دوره ساعات برگزاری دوره ثبت نام در دوره
آموزش اسنوبرد Snowboard Training 16 ساعت هماهنگی با دپارتمان چهازشنبه-پنجشنبه-جمعه 09:00 الی 14:00 ثبت نام دوره
آموزش پورتال Trx (آموزش تی آر ایکس) 60 ساعت هماهنگی با دپارتمان پنجشنبه و جمعه 11:00 الی 16:00 خانوم ها - 16:00 الی 21:00 آقایان ثبت نام دوره

اخبار روز

برنامه word چیست؟ (برنامه ورد چیست)

۱۳۹۹/۰۹/۰۳ دوشنبه ۳ آذر

برنامه word چیست؟ (برنامه ورد چیست) برنامه word چیست؟ (برنامه ورد چیست): نرم افزار word یک نرم افزار واژه پرداز است. ورد در زبان انگلیسی به معنای کلمه است و معنای آن با کاربرد نرم افزار ورد ارتباط تنگاتنگی دارد چرا که تمام ساختار این نرم افزار با کلمات و ویرایش کلمات درگیر است. همچنین […]

دوره پایتون (کلاس های آموزشی پایتون)

۱۳۹۹/۰۹/۰۳ دوشنبه ۳ آذر

دوره پایتون (کلاس های آموزشی پایتون) دوره پایتون، پایتون (Python) چیست؟ یکی از زبان‌ های برنامه نویسی مطرح و محبوب بین برنامه نویسان پایتون است. زیان پایتون یک زبان اصطلاحاً اسکریپتی است که دستورات آن در پلت فرم های ویندوز، مکینتاش، لینوکس، سیستم عامل‌های موبایل مانند اندروید و حتی پلی‌استیشن قابل اجرا می باشد و […]

چگونه باریستا شویم؟ کلاس های آموزشی باریستا

۱۳۹۹/۰۹/۰۲ یکشنبه ۲ آذر

چگونه باریستا شویم؟ کلاس های آموزشی باریستا چگونه باریستا شویم؟ برای اینکه باریستا شویم در ابتدا باید بدانیم که باریستا چیست؟ باریستا (Barista) یا کافی من، به فردی گفته می شود که دانش قهوه، عطر و طعم آن، شکلات ها و بهترین شیوه های دم کردن قهوه را فرا گرفته باشد، قهوه و ساختار آن […]