همانطور که در بالا بیان کردیم تکنیک مولاژ امروزه در سطح جهانی و توسط طراحان مطرح دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. و طراحان لباس استفاده از این روش را نسبت به سایر روش ها ترجیح میدهند. علت این امر مزیت های بیشمار مولاژ در طراحی لباس است. در ادامه تعدادی از این مزیت ها را بیان میکنیم تا با دلایل محبوبیت تکنیک مولاژ در طراحی لباس آشنایی بیشتری پیدا کنید.(حجم سازی مانکن)

  • امکان طراحی و دوخت لباس ها با دقیق ترین اندازه، فیت تن و مناسب اندام
  • کمتر شدن جلسات پرو لباس برای مشتریان 
  • قابلیت طراحی و پیاده سازی طرح و مدل روی مانکن قبل از اجرای آن
  • امکان مشاهده فرم و حالت واقعی لباس و اعمال تغییرات مورد نیاز 
  • مدرن بودن تکنیک مولاژ در طراحی لباس و قابلیت استفاده جهانی آن
  • و …

مراحل آماده سازی مانکن برای مولاژ(حجم سازی مانکن)