آموزش کامل فن بیان

آموزش کامل فن بیان

آموزش کامل فن بیان: برای اینکه بتوان ایده ها، افکار، احساسات و اطلاعات را به گونه ای موثر و قابل فهم به دیگران انتقال داد، می بایست از هنر و تکنیک های مقتضی و یا به عبارتی فن بیان متناسب، بهره جست. لذا در واقع فن بیان مناسب و شایسته می تواند به انتقال صحیح و روان مطالب به مخاطبان کمک نموده و در نهایت سبب ایجاد ارتباط موثر با مخاطبان گردد. (دپارتمان آموزش فیلم و صدا و سینمای دیجیتال)

آموزش کامل فن بیان
آموزش کامل فن بیان

عناصر و عوامل اصلی فن بیان

عناصر و عوامل اصلی تشکیل دهنده فن بیان به شرح ذیل می باشند:

  • کلمات:

نمی توان از انتخاب شایسته و درست کلمات به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر فن بیان، غافل شد. چراکه بیان و سخنرانی در واقع از ترکیب جملاتی تشکیل شده است که خود مجموعه ای از کلمات می باشند. در زبان های مختلف انتخاب کلمات مناسب جهت جمله بندی هایش شایسته برای موفقیت در گفتگو ها و سخنرانی ها بسیار حائز اهمیت است. نمی توان انکار کرد که افرادی که دارای دایره لغات گسترده تری بوده و جهت ایجاد تنوع و ذوق بیشتر از کلمات مقتضی مترادف و یا از واژگان متناقص مقتضی جهت نشان دادن تضاد های مربوطه، بهره می جویند؛ در انتقال مطالب بسیار جذاب تر عمل می نمایند. 

  • سازمان دهی منسجم:

سازمان دهی منسجم یکی از اصلی ترین عناصر فن بیان است که در واقع به این معنا می باشد که مطالب و نکات اصلی سخنرانی به شکل منطقی، قابل فهم، با هدف مشخص، تاثیر گزاری مناسب و همچنین با سلسله مراتب متناسب به مخاطب ارائه گردد. 

  • لحن صدا:

یکی دیگر از عناصر اصلی فن بیان، لحن صدا می باشد. چرا که یکی از نیازمندی های اصلی جهت حفظ و ایجاد انگیزه بین مخاطبان برای گوش سپردن به سخنان یک سخنران، لحن صدای مناسب می باشد. شایان ذکر است که لحن صدا خود شامل عواملی همچون بلندی، سرعت و تن صدا می باشد. ترکیب تمامی عناصر تشکیل دنده لحن صدا می توانند تاثیر بسزایی در انتقال پیام، افکار و احساسات سخنرانان به مخاطبان داشته باشند.

برای مثال چنانچه سخنرانی در حال انتقال مطلبی بسیار جدی و اساسی است شاید تن صدایی جدی تر و صدایی رساتر و حتی سرعتی شمرده تر بتواند در تاکید جدی بودن یک مطلب نقش مهمی ایفا کرده و مخاطب را بیشتر نسبت به شنیدن کامل مساله گوش به زنگ نگاه دارد. همچنین در مقابل گاهی برای ایجاد ارتباط نزدیک تر با مخاطب نیاز است که از تن صدایی آرام تر و صمیمی تر بهره جست و به ایجاد حس اعتماد و نزدیکی با مخاطب کمک کرد.

  • زبان بدن:

زبان بدن یا body language از لحاظ علم روانشانسی نیز در قدرت بیان و گفتگوی موثر بسیار حاظ اهمیت بوده و از عناصر اصلی فن بیان محسوب می گردد. برای مثال گاهی نیاز است که فرد سخنران به جای نشستن بایستد، تا بتواند حس قدرت و استوار بودن را بیشتر به مخاطب القا نماید، چرا که بعضاً ایستادن حین سخنرانی و همچنین برداشتن قدم های محکم کوچک یا بزرگ، نشان دهنده اعتماد به نفس بوده و بیان گر قدرت راوی است. در مقابل زمانی که نیاز است حس صمیمیت و اعتماد و نزدیکی بیشتری به مخاطب القا گردد، بهتر است که سخنران نشسته باشد.

برای مثال می توان به گفتگوی یک مشاور با مخاطب خود پرداخت که رو در روی هم می نشینند و مشاور غالبا از ایستادن در مقابل مخاطب خود چز موارد ضروری و خاص اجتناب می کند. حرکات چشم نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی زبان بدن در فن بیان اهمیت بسزایی دارد. چنانچه برای اینکه بتوان به مخاطبان این حس را القا کرد که مورد توجه قرار گرفته اند و راوی و سخنران متوجه حضور آنها بوده و شنونده بودن ایشان، برای آن ها مهم می باشد؛ نیازمند است که سخنرانان ارتباط چشمی موثر را با مخاطبان خود حفظ نمایند.

ادامه زبان بدن:

اگر سخنران تنها یک مخاطب یا مخاطبان اندکی داشته باشد، برقراری ارتباط چشمی امری ساده است، اما اگر جمعیت قابل توجهی از مخاطبان در مقابل سخنران باشند، لازم است که سخنران در حین بیان خود به جهات مختلف و افراد در دسته های مختلف نگریسته و هر بار با دسته های مختلفی از مخاطبان ارتباط چشمی برقرار نموده و تنها محدود به نگریستن به دسته ای خاص نگردد، تا حس عدم توجه را به سایر مخاطبان القا ننماید. از دیگر عوامل موثر بر زبان بدن در فن بیان می توان به حرکت دست ها، حرکات سر، حالت صورت، اخم کردن، لبخند زدن نیز اشاره کرد.

آموزش کامل فن بیان
آموزش کامل فن بیان

اهیمت و مزایای فن بیان موثر

فن بیاین دارای اهمیت و مزایای بسزایی در زندگی فردی، احتماعی، کاری و حرفه ای افراد می باشد. که در این میان میتوان به دلایل ذیل برای این امر اشاره نمود:

  • افزایش اعتماد به نفس:

یکی از مهمترین مزایای فن بیان، بالا بردن سطح اعتماد به نفس افراد می باشد. چرا که زمانی که افراد بتوانند به خوبی صحبت نموده و افکار و احساسات خود را به طور موثری به دیگران انتقال داده و نظر مخاطب خود را جلب نمایند، این امر سبب ایجاد احساس قدرت و اعتماد به نفس بیشتری می گردد. در نهایت این افزایش اعتماد به نفس تاثیر بسزایی در تمامی جوانب زندگی همچون اجتماعی، کاری، فردی، تحصیلی و … خواهد داشت.

برای مثال می توان فرض کرد چنانچه فردی در یک مصاحبه شغلی بتواند با ترکیب تمامی عناصر تشکیل دهنده فن بیان من جمله زبان بدن، لحن صدا و انتخاب لغات و واژگان مناسب بهره حسته و توجه کارفرما را جلب نماید، ناخودآگاه سطح اعتماد به نفس بیشتری از خود را به نمایش گذاشته و سبب می گردد که کارفرما حس اعتماد و جاذبه ی بیشتری نسبت به شنیدن سخنان ایشان داشته باشد و این امر سبب افزایش شانس موفقیت ایشان در مصاحبه شغلی گردد.

  • تقویت روابط اجتماعی:

وقتی که فردی از فن بیان مناسبی برخوردار است و می تواند توجه مخاطبان به سخنان خود را جلب کند، لذا ناخودآگاه دایره ارتباطی خود را افزایش داده و این امر سبب افزایش و تقویت ارتباطات اجتماعی ایشان می گردد. چرا که می تواند ارتباط بهتر و موثرتری با دیگران بر قرار نموده و از لحاظ اجتماعی موفق تر شود.

  • ایجاد قدرت تاثیر گذاری:

فردی که دارای فن بیان خوب و جدابی می باشد. میتواند دیدگاه ها، عقاید، افکار و ایده های خود را به نحو احسنت و مثری بیان کرده و نظر دیگران را به خود جلب نموده و ناخودآگاه ایشان را نسبت به افکار و عقاید خود متاثر کند.

  • موفقیت شغلی و حرفه ای:

در بسیاری از از مشاغل همانند مدیریت، کارآفرینی، فروش، بازاریابی، آموزش و… تسلط و داشتن فن بیان مناسب نقش کلیدی در موفقیت دارد. چراکه فن بیان نه تنها سبب افزایش اعتماد به نفس، قدرت تاثر گزاری گشته بلکه سبب موفقیت در مذاکرات تجاری، جلسات کاری و حتی تاثیر مثبت بر مشتریان و همکاران نیز می گردد. لذا در نهایت فن بیان می تواند سبب موفقیت بیشتر افراد در زمینه شغلی و حرفه ای نیز گردد.

معرفی مدارک پایان دوره آموزش کامل فن بیان

مدرک آموزش کامل فن بیان مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد. 

nasim eghdam ۱۶-بهمن-۱۴۰۲