آموزش کامل پریماورا primavera

آموزش کامل پریماورا primavera

آموزش کامل پریماورا primavera: یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت و تحقق اهداف در تمامی پروژه ها، مدیریت و کنترل بهینه آن ها می باشد. نظر به اینکه امروزه پروژه های متعددی در زمینه های مختلف صنعتی، عمرانی، نفت و گاز، فناوری اطلاعات، فنی و مهندسی، تولیدی و خدماتی در سطوح مختلف اجرا می گردند؛ لذا استفاده از تکنولوژی ها و نرم افزارهایی که بتوانند به تحقق موفقیت آمیز اهداف پروژه ها منجر گردند، اجتناب ناپذیر می باشد.

در این میان می توان به نرم افزار پریماوا(Primavera) که توسط شرکت Oracle به بازار عرضه گشته و یکی از نرم افزارهای قدرتمند، محبوب و پرکاربرد در مدیریت و کنترل پروژه در زمینه های مختلف می باشد، اشاره کرد. شایان ذکر است یکی از اصلی ترین دلایل محبوبیت این نرم افزار قدرت بالای آن در مدریت انواع پروژه های مختلف، بزرگ و پیچیده می باشد که می تواند جهت برنامه ریزی، کنترل، تحلیل ریسک و مدیریت منابع به مدیران پروژه کمک شایانی بنماید.

ویژگی ها و کاربردهای نرم افزار Primavera

نرم افزار پریماورا دارای طیف وسعی از قابلیت ها و کاربردها می باشد که می تواند به مدیران و کارشناسان در اجرای بهینه جوانب مختلف پروژه، کمک شایانی نماید. در این میان به برخی از اصلی ترین کاربردها و ویژگی های این نرم افزار، به شرح ذیل اشاره می گردد.

۱. برنامه ریزی پروژه(Project Planning):

این قابلیت به مدیران پروژه در تدوین و برنامه ریزی فعالیت ها و مراحل انجام پروژه، تعیین روابط بین فعالیت ها در مراحل مختلف، تعیین افراد مسئول و اجرا کننده هر فعالیت و همچنین زمان بندی های اجرایی در هر مرحله، کمک بسزایی می نماید.

شایان ذکر است امکان تعریف پروژه در سطوح و سلسه مراتب مختلف با استفاده از ساختار شکست کاری (WBS-Work Breakdown Structure) جهت تقسیم پروژه به زیر پروژه‌ ها، فازها و فعالیت‌های مختلف، را نیز مهیا می سازد. همچنین نظر به اینکه این نرم افزار از قابلیت زمانبندی پیشرفته در برنامه ریزی پروژه با استفاده نموده، لذا امکان برنامه ریزی های دقیق تر و اثر بخش تری را برای مدیران پروژه مهیا می سازد.

۲. کنترل پروژه(Project Control):

این نرم افزار امکان مقایسه میزان پیشرفت واقعی پروژه با برنامه ریزی پایه انجام شده از طریق Baseline ها را دارا می باشد. لذا کارشناسان می توانند انحرافات زمانی فعالیت ها را نیز محاسبه و درصد تحقق پروژه برای هر فعالیت در هر مرحله را برآورد و اقدامات مقتضی را مبذول نمایند. همچنین این نرم امکان ارسال هشدار و اطلاعیه به مدیران و کارشناسان پروژه در صورت بروز هر گونه مشکلی در مراحل مختلف آن را نیز دارار می باشد. 

۳. مدیریت منابع(Resource Management):

نرم افزار پریماورا امکان تعریف طبقه بندی و سلسله مراتبی انواع منابع شامل نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد مصرفی و… را مهیا ساخته و همچنین امکان محااسبه هزینه استفاده از هر منبع و مانیتورینگ و پیگیری عملکرد منابع را نیز امکان پذیر می سازد. لذا این نرم افزار به مدیران پروژه در تخصیص بهینه منابع پروژه من جمله منابع انسانی، مالی، مصالح و… بسیار مثمر ثمر واقع گشته و سبب افزایش بهره وری در اجرای پروژه ها می گردد.   

۴. برآورد هزینه‌ ها(Cost Estimation):

در نرم افزار پریماورا امکان تخمین و محاسبه ی هزینه مستقیم جهت انجام هر فعالیت،، هزینه‌های ثابت، متغیر و غیرمستقیم پروژه و همچنین محاسبه کل هزینه پروژه بر اساس مجموع برآوردها و محاسبات انجام شده برای هر فعالیت در هر مرحله از پروژه مهیا می باشد. شایان ذکر است این ویژگی می تواند در کنترل و مدیریت هزینه ها حین اجرای پروژه نیز مفید واقع گردد. چنانچه می توان با ثبت هزینه واقعی (Actual Cost) برای هر فعالیت در هر مرحله، محاسبه انحرافات هزینه (Cost Variance) از هزینه های پیش بینی شده و همچنین به روزرسانی برآورد هزینه ها در نرم افزار پریماورا، نسبت به کنترل و مدیریت هزینه ها، بهره جست.

۵. مدیریت هماهنگ و اشتراک گزاری(Collaborative Management and Sharing): 

یکی دیگر از ویژگی های جذاب نرم افزار پریماورا، ویژگی مدیریت هماهنگ این نرم افزار می باشد که در این میان می توان به امکاناتی همچون تعریف نقش‌ ها و سطوح دسترسی مختلف برای کاربران (Role-based Access) Workflow، های تأیید و گردش کار برای فرآیندهای مختلف مدیریت پروژه و… اشاره نمود. همچنین امکان اشتراک گزاری و انتشار اطلاعات پروژه از طریق وب و پرتال مهیا بوده و حتی می توان این نرم افزار را به سایر سیستم های اطلاعاتی سازمان من جمله سیستم های ERP (Enterprise Resource Planning) متصل نمود و در نتیجه داده های پروژه را از روش های گوناگون نشر داده و با ذی نفعان در میان گذاشت.

آموزش کامل پریماورا primavera
آموزش کامل پریماورا primavera
۶. گزارش گیری و تحلیل داده های پروژه(Project Reporting and Data Analysis):

امکان گزارش گیری ها و همچنین تحلیل آنها در نرم افزار primavera مهیا می باشد. این گزارش ها می توانند بر اساس فعالیت ها، منابع و بودجه تخصیصی، زمانبندی و سایر عوامل پروژه ایجاد گردند و لذا امکان تجزیه و تحلیل جوانب مختلف هر یک از داده های این عوامل نیز در گزارشات، میسر می باشد. برخی از این گزارشاتی که توسط این نرم افزار امکان پذیر می باشد، به شرح ذیل ارائه می گردد:

۶.۱. گزارش های پیشرفت پروژه(Project Progress Reports):

این گزارش پیشرفت و تحقق وظایف و مراحل مختلف پروژه را نمایان می سازد. این گزارش می تواند شمال نمودارهای انحراف انحراف، انواع نمودارهای دیگر شامل نمودارهای منحنی(S-Curves)، هیستوگرام ها(Histograms) و گانت(Gantt) می باشد.

۶.۲. گزارش عملکرد پروژه:

(Project Performance Report)این گزارش حاوی مجموعه‌ ای از شاخص‌ های عملکرد کلیدی (KPI- Key Performance Indicator) است که بیانگر میزان پیشرفت، بهره‌وری و کارایی پروژه می‌ باشد در این میان می توان به شاخص هایی همچون (CPI- Cost Performance Index) شاخص عملکرد هزینه، (SPI- Schedule Performance Index) شاخص عملکرد برنامه زمانبندی، (CV- Cost Variance) انحراف هزینه، (SV- Schedule Variance) انحراف زمانبندی و … اشاره کرد.

۶.۳. تحلیل ریسک (Risk Analysis):

نرم‌ افزار پریماورا می‌ تواند به مدیران پروژه در شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک های موجود و احتمالی در پروژه و در نهایت جهت کاهش و کنترل این ریسک ها، کمک بسزایی نماید. 

۶.۴. تحلیل روند (Trend Analysis):

نرم افزار پریماورا امکان بررسی روندها و الگوهای تغییرات شاخص‌ های کلیدی عملکرد پروژه را فراهم می سازد. برای مثال می توان روند هزینه ها و زمان‌ بندی های انجام شده و شاخص های عملکردی مربوط به آنها من جمله شاخص انحراف زمانی در طول پروژه را بررسی و از آنها جهت پیش بینی و تجزیه تحلیل روندها و تغییرات آتی پروژه در جوانب مختلف اعم از مالی، عملکردی، زمانی و… استفاده نمود.

۶.۵. تحلیل سناریوها (Scenario Analysis):

نظر به اینکه چنانچه پیش تر عنوان شد می توان در نرم افزار پریماورا سناریوهای مختلف یک پروژه را طراحی و شبیه سازی کرد، لذا با در نظر گرفتن نتایح مختلف سناریوها می توان تجزیه و تحلیل دقیق تری نسبت به آن ها انجام داد و در نهایت بهترین سناریو را به تناسب شرایط مختلف و شاخص های تعریف شده، انتخاب نمود.

آموزش کامل پریماورا primavera
آموزش کامل پریماورا primavera

آموزش کامل پریماورا primavera در مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد

همانطور که در این مقاله عنوان شد، پریماورا یکی از نرم افزارهای قدرتمند، محبوب و پرکاربرد در مدیریت و کنترل پروژه در زمینه های مختلف می باشد. به دلیل ویژگی ها و کاربردهای گسترده این نرم افزار در حوزه های مختلف، دوره های آموزشی پریماورا در مراکز مختلف در حال برگزاری می باشد. که یکی از برترین و معتبرترین مرکز آموزشی برای یادگیری این نرم افزار مجتمع فنی تهران نمایندگی میرداماد می باشد. با شرکت در دوره آموزش کامل پریماورا primavera در این مجتمع آموزشی، صفر تا صد آن را آموزش می بینید و می توانید بعد از پایان دوره، با دریافت مدرک معتبر و قابل ترجمه رسمی، چه در داخل ایران و چه خارج کشور مشغول به کار شوید.

معرفی مدارک آموزش کامل پریماورا primavera

مدرک دوره آموزش کامل پریماورا primavera مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد. 

nasim eghdam ۱۶-دی-۱۴۰۲