از عکاسی جامع چه می دانیم؟

از عکاسی جامع چه می دانیم؟ در مبحث عکاسی جامع، دوره عکاسی به قاعده از پایه شروع خواهد شد. به این صورت که اگر کسی حتی تا این زمان، در زمینه عکاسی هم اطلاعاتس نداشته باشد، کاملا از اجزای دوربین و انواع لنز ها مطلع و بدنه ی دوربین را از صفر تا صد فراگیری می کند. نحوه ی عکاسی را با تکنیک های مختلف در لوکیشن های مربوطه یاد خواهد گرفت.

دوره ی عکاسی جامع

این دوره با اجرای سرفصل های رشته عکاسی به صورت عملی و نظری برگزار می شود. در این دوره با آموختن اصول عملی، هنری و زیبایی شناختی، مهارت های عکاسی به دانش پذیر یاد داده می شود. در این دوره هنرجویان پس از اتمام دوره می توانند در زمینه ی تاسیس آتلیه، به عنوان عکاس حرفه ای در سازمان، شرکت های صنایع، به کار گماشته شوند.

آموزش جامع عکاسی
آموزش جامع عکاسی

مباحث دوره ی جامع عکاسی

مباحث دوره عکاسی جامع، از قبیل علم نور، آشنایی با بدنه ی دوربین و در ادامه، ترکیب بندی و عوامل موثر در کادر و از طرفی دیگر، فراگیری تکنیک های مختلف همراه با اکسسوریز های دوربین که عبارت است از: پولاریز، فیلتر های رنگی و … خواهد بود. در ادامه دوره شناخت کامل از لنز ها و عکاسی در شب، نور دهی طولانی، عکاسی پرتره، عکاسی صنعتی، عکاسی خیابانی، طبیعت بی جان و عکاسی تبلیغاتی را در بر خواهد گرفت. در ادامه با آشنایی نور و نورپردازی عکاس آتلیه خواهیم شد. در این مدت نورپردازی های مختلف را یاد گرفته و همراه با آشنایی با کار های عکاسان معروف و نقد آثار، آشنایی بسیار خوبی در حوزه ی عکاسی، پیدا خواهیم کرد.