برند سازی در رشته های هنری

برند سازی در رشته های هنری: برند سازی در راستای رقابت برای جذب سرمایه های انسانی، مورد توجه همه ی ارگان های یک کشور می باشد. این مفهوم در رشته های مختلف نظیر، علوم طبیعی، علوم اجتماعی مطرح و با یک رویکرد تازه وارد رشته های هنری شده است. هدف از ارائه این تفکر، تمرکز بر روی تقاضای بازار می باشد تا الزامات درست در جهت توسعه یافتن یک برند شکل گرفته و شرایط و زمینه ای را در جهت رشد و بزرگ شدن یک برند ایجاد کند. در واقع به عنوان رویکردی میان رشته ای چند وجهی، زمینه گرا تعریف می شود.

دوره برند سازی در رشته های هنری
دوره برند سازی در رشته های هنری

برند سازی در رشته های هنری

امروزه رقابت پذیری، یک اصل غیر قابل اجتناب می باشد. در واقع برند سازی ابزاری است برای رقابت میان دو مکان و یک تولید با چند نام. بسیای بر این نظر بودند که در این بخش، هیچ چیزی جز کیفیت مهم نیست، در صورتیکه با گذشت زمان و توفیق محققان و تحلیل گران، به این نقطه رسیدند که با کیفیت بودن، معیاری درست برای میدان رقابت نیست.

روش تحقیق نشان داد که:

  • در برند سازی، حوزه های فعالیت باید تعریف شود
  • ارزیابی موقعیت برند باید انجام شود
  • مفاهیم در برند سازی در رشته های هنری بسیار مهم می باشد
  • و …

بازاریابی و برند سازی در رشته های هنری

هدف بازاریابی، در جهت ایجاد درآمد در کسب و کار های جدید می باشد و از سویی با هدف مندی مناسب، رونقی به صنعت گران و کارگزاران قدیمی هم می دهد. نسل های بعدی هم می کوشند که از راه ارتباط بین المللی (اینترنت، شبکه های مجازی و …) با توضیح درست و حفظ استاندارد های موجود، این امر را ممکن کنند.

برند سازی در حیطه ی هنر

برند سازی در رشته های هنری مفهومی بس گسترده تر و علمی تر دارد. در بازار رقابتی هنر، حفظ خصیصه های اجتماعی و روان شناختی در موقعیت زمانی برای برندسازی بسیار مهم می باشد. اینکه در موضوع برندی مانند عکاسی با موضوع گردشگری و جذب توریست و یا جذب مخاطب برای ثبت تصاویر ماندگار از اقلیم خویش و یا هر سرزمینی که در آن می باشد را ایجاد کنیم، کاری دشوار است زیرا ساختمان و ماشین ثبت زمان (دوربین)، باید شناختی را از ابتدا به مخاطب بدهد و در نهایت باعث جلب و جذب موضوع عکاسی و در نهایت باعث جذب موضوع عکاسی و حسی برای گردشگری ایجاد کند.

برندسازی
برندسازی

معماری و دکوراسیون داخلی

در موضوعی به نام معماری داخلی و دکوراسیون داخلی، نیاز جامعه و نوع تفکر مخاطب بسیار مهم است. گروهی کاربر و گروهی کارگزار می شوند. در واقع کار گزاران مجموعه ی ورودی به دنیای معماری می شوند تا با این تفکر جدید وارد مبحثی به نام بازسازی و در ادامه ورود به بازار کار را داشته باشند. در این اصل، دانش حوزه ی اقتصاد، اقتصاد شهری و دانش علوم محیطی بسیار مهم و درصد های بسیار چشم گیری را در جهت توسعه ی یک برند یا رشته ایجاد می کند.