نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1400/05/06
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 11:00-14:00
  • طول دوره : 54 ساعت
  • هزینه دوره :
    3،392،000 تومان