نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1402/06/28
  1402/07/24
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  دوشنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30 الی 19:30
  15:30 الی 19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  17،950،000 تومان