نمایش یک نتیجه

در انبار موجود نمی باشد
 • تاریخ شروع دوره : 1401/04/16
  1401/04/30
  1401/04/13
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  پنجشنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 15:30-19:30
  10:30-14:30
  15:30-19:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۱۱،۱۵۰،۰۰۰ تومان