نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/04/21
  1400/05/18
  1400/04/31
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 10:30-14:30
  15:30-19:30
  10:30-14:30
 • طول دوره : 40 ساعت
 • هزینه دوره :
  7،000،000 تومان