نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/23
  1400/03/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 16:30الی20:30
  14:00الی18:00
 • طول دوره : 72 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان