نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/03/21
  1400/04/16
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی18:30
  16:30الی20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان