نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/29
  1400/8/06
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  پنجشنبه و جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14الی18
  9الی14
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان