نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/08/11
  99/09/20
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  14:30- 18:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،250،000 تومان