نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/11/15
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 16:30- 20:30
  • طول دوره : 50 ساعت
  • هزینه دوره :
    2،250،000 تومان