نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/10/29
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:30 الی 20:30
  • طول دوره : 40 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۲،۸۰۵،۰۰۰ تومان