نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1400/06/30
  • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:3الی-20:30
  • طول دوره : 24 ساعت
  • هزینه دوره :
    1،728،000 تومان