نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1402/01/22
  • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
  • طول دوره : 24 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۳،۴۶۲،۰۰۰ تومان