نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/09/07
  • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  • طول دوره : 24 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۲،۶۲۳،۰۰۰ تومان