نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/08/22
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 8:30 - 14:30
  • طول دوره : 60 ساعت
  • هزینه دوره :
    1،800،000 تومان