نمایش دادن همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/01
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:00 الی14:00
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۵۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/12/01
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:00 الی 21:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۳۰،۰۰۰ تومان