مشاهده همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/27
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30-20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/27
  1401/03/12
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی17:30
  09:00الی14:00
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۱۵۰،۰۰۰ تومان