مشاهده همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/28
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/26
  1400/07/29
  1400/08/21
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
  جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 9الی14
  9الی14
  14:30الی18:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،950،000 تومان