مشاهده همه 2 نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30-14:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۸،۵۵۰،۰۰۰ تومان
 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/08
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
 • ساعات برگزاری دوره : 11:30-14:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۳،۵۳۰،۰۰۰ تومان