نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/12/04
  • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 21:30
  • طول دوره : 20 ساعت
  • هزینه دوره :
    1،100،000 تومان