نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/12/13
  1400/03/25
 • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 24 ساعت
 • هزینه دوره :
  1،440،000 تومان