نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/07/26
  1400/07/22
 • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 14:30الی20:30
  9الی14:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،875،000 تومان