نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/03/08
  1401/03/26
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30_20:30
  13:30_09:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۷۹۶،۰۰۰ تومان