نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1402/07/16
  1402/07/16
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_ سه شنبه
  یکشنبه_سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی 20:30
  10:00 الی 14:00
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  6،825،000 تومان