نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/17
  1400/06/03
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30الی20:30
  9:30الی14:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،875،000 تومان