نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/11/17
  • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  • طول دوره : 52 ساعت
  • هزینه دوره :
    2،190،000 تومان