نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/05/15
  1400/06/10
 • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 8:30الی14:30
  14:30الی20:30
 • طول دوره : 110 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،600،000 تومان