نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/12/12
  • روزهای برگزاری دوره : جمعه
  • ساعات برگزاری دوره : 15:00 الی 20:00
  • طول دوره : 48 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۱،۷۶۰،۰۰۰ تومان