نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/07/24
  • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:30 - 18:30
  • طول دوره : 82 ساعت
  • هزینه دوره :
    2،500،000 تومان