نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/09
  1400/07/22
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  پنجشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17الی21
  14الی18
 • طول دوره : 48 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،100،000 تومان