نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/07/15
  • روزهای برگزاری دوره : سه شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 11:00 - 19:00
  • طول دوره : 120 ساعت
  • هزینه دوره :
    3،800،000 تومان