نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/12/07
  • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 14:00 الی19:00
  • طول دوره : 120 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان