نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 99/11/05
  • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 9:30 - 13:30
  • طول دوره : 138 ساعت
  • هزینه دوره :
    3،270،000 تومان