نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/11/23
  1401/12/13
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  شنبه_چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 17:30 الی20:30
  09:30 الی13:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان