نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/02/06
  1401/02/19
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه_سه شنبه
  دوشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 13:30_09:30
  14:30_20:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۴،۷۹۶،۰۰۰ تومان