نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1401/07/24
  1401/07/02
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  شنبه-چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 09:30الی13:30
  17:30/20:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  ۵،۲۰۰،۰۰۰ تومان