نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/08/15
  1400/08/30
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه-چهارشنبه
  یکشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 الی 13:30
  14:30 الی20:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،875،000 تومان