نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 1400/02/18
  1400/02/26
  1400/02/29
 • روزهای برگزاری دوره : شنبه - چهارشنبه
  یکشنبه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 - 13:30
  14:30 - 20:30
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  38،750،000 تومان