نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/11/12
  99/11/30
  99/11/18
 • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه - سه شنبه
  پنجشنبه - جمعه
  شنبه - چهارشنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:30 - 13:30
  10:00 - 18:00
  17:30 - 20:30
 • طول دوره : 138 ساعت
 • هزینه دوره :
  3،270،000 تومان