نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/12/16
  • روزهای برگزاری دوره : یکشنبه-سه شنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 10:00 الی 15:00
  • طول دوره : 60 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان