نمایش یک نتیجه

 • تاریخ شروع دوره : 99/08/29
  99/09/04
 • روزهای برگزاری دوره : پنجشنبه
  سه شنبه
 • ساعات برگزاری دوره : 9:00 - 13:00
  16:30 - 20:30
 • طول دوره : 50 ساعت
 • هزینه دوره :
  2،250،000 تومان