نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1400/05/04
  • روزهای برگزاری دوره : دوشنبه-چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 08:30-13:30
  • طول دوره : 120 ساعت
  • هزینه دوره :
    4،400،000 تومان