نمایش یک نتیجه

  • تاریخ شروع دوره : 1401/12/03
  • روزهای برگزاری دوره : چهارشنبه
  • ساعات برگزاری دوره : 10:00الی14:00
  • طول دوره : 54 ساعت
  • هزینه دوره :
    ۴،۳۴۵،۰۰۰ تومان